Във връзка с решенията на МС и националния щаб, касаещи препоръки за ограничаване на разпространението на вирусни заболявания ви уведомявам, че деловодствата на АК – Кюстендил ще работят с променено работно време от 9,00 до 12,00ч. и от 13,30 до 16,30ч. считано от 18.03.2020 г. до 13.04.2020 г..
От 8,30ч. до 9,00ч., 13,00ч. до 13,30ч. и 16,30ч. до 17,00ч. да се извършват необходимите хигиенни и дезинфекционни мероприятия.
Моля колегите да посещават деловодствата само в посочените часове и в неотложни случаи за получаване на служебни защити, отчети, плащане на членски вноски и получаване на адвокатски пълномощни.
16.03.2020 г.
Гр. Кюстендил ПРЕДСЕДАТЕЛ : ………………………………
(АДВ. ЕМИЛ ВЕЛИНОВ)