ДЕЖУРНИ СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТНИЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ
01.07.2019 г. – 31.07.2019 г.
№ Име, презиме и фамилия сл. телефон мобилен телефон
1. Ивона Райчова Павлова 0888 922 709
2. Илиян Георгиев Хаджийски 0887 812 968
3. Константин Димов Дингозов 0888 638 205
4. Красимир Георгиев Тамакярски 0885 000 269
5. Красимир Любомиров Петров 0898 593 198
6. Любка Рангелова Георгиева 0893 900 589
7. Любчо Драганов Върбички 0898 431 881
8. Милена Богомилова Евтимова-Георгиева 0877 800 048
9. Милка Николова Молева 0896 321 523
10. Михаела Ясенова Крумова 0886 541 527
11. Петър Николов Сулички 0879 869 569
12. Славка Симеонова Илиева 0888 303 021
13. Тодорка Петкова Илиева 0887 763 148
14. Юлиян Димитров Стоилов 0879 200 639