ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.09.2018 г. - 30.09.2018 г.
№ Име, презиме, фамилия сл.тел. моб.тел.
1 Ивона Райчова Павлова 0888 92 27 09
2 Илиян Георгиев Хаджийски 0887 81 29 68
3 Константин Димов Дингозов 0888 63 82 05
4 Красимир Любомиров Петров 078/ 524 577 0898 59 31 98
5 Любка Рангелова Георгиева 0893 90 05 89
6 Любчо Драганов Върбички 0898 43 18 81
7 Милена Богомилова Евтимова-Георгиева 0877 80 00 48
8 Милка Николова Молева 0896 32 15 23
9 Михаела Ясенова Крумова 078/ 551 987 0886 54 15 27
10 Петър Николов Сулички 0879 86 95 69
11 Славка Симеонова Илиева 0888 30 30 21
12 Тодорка Петкова Илиева 0887 76 31 48
13 Юлиян Димитров Стоилов 0879 20 06 39