ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.05.2018 г. - 31.05.2018 г.
№ Име, презиме, фамилия сл.тел. моб.тел.
1 Ивона Райчова Павлова 0888 922709
2 Илиян Георгиев Хаджийски 0887 812968
3 Константин Димов Дингозов 0888 638205
4 Красимир Любомиров Петров 078/ 524577 0898 593198
5 Любка Рангелова Георгиева 0893 900589
6 Любчо Драганов Върбички 0898 431881
7 Милка Николова Молева 089 6321523
8 Михаела Ясенова Крумова 078/ 551987 0886 541527
9 Петър Николов Сулички 0879 869 569
10 Славка Симеонова Илиева 0888 303021
11 Тодорка Петкова Илиева 0887 763 148
12 Юлиян Димитров Стоилов 0879 200639